اطلاعیه سایت


در انتخاب و چینش مطالب سایت هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و تمامی فرآیندها توسط موتور هوشمند مدیریت می شوند.

در صورتی که مطلبی مخالف ارزش ها و قوانین و اعتقادات کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا ما را با خبر سازید.

ثبت نام اینترنتی شاهد کوثر نجف آباد

راهنمای ثبت نام مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی(راهنمایی)

 

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت

 در آزمون ورودی پایه اول

 مدارس راهنمایی  استعدادهای درخشان ونمونه دولتی

در سال تحصیلی 93-92                                  

باسمه تعالی

« تربیت باید تربیت قرآنی باشد. »

امام خمینی (ره)

مقدمه :

  در راستای سیاست گذاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان ودر اجرای اساسنامه ی مدارس نمونه دولتی ،آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای سال تحصیلی 93-92در قالب یک آزمون ورودی مشترک،وفق مفاد این دفترچه برگزار می گردد.                     به داوطلبان گرامی توصیه می شود مطالب این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

تذکر:در راستای استقرار ساختار جدیدآموزشی مدارس دانش آموزان" >دانش آموزان عزیز مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی وارد دوره متوسطه اول می شوند که در این دفترچه عنوان راهنمایی قید شده است.

 

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :

1-         تابعیت ایران.

2-         اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91.

3-         حداقل معدل کل 19 در  پایه پنجم برای ورود به دوره ی راهنمایی استعدادهای درخشان و حداقل معدل کل 16 در پایه پنجم  برای ورود به مدارس راهنمایی نمونه دولتی.                    

تبصره: دانش آموزان" >دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که پایه پنجم آنها مشمول برنامه ارزشیابی کیفی ، توصیفی دوره ابتدایی بوده است برای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان کسب مقیاس حداقل خیلی خوب وبرای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی کسب مقیاس حداقل خوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی ضروری می باشد.

4-         در مناطق آموزشی که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی (مدارس استعدادهای درخشان ، مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی)وجود داشته باشد،دانش آموزان" >دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامه ثبت نام ، هردو اولویت (اول ودوم ) را انتخاب نمایند.

تبصره:امکان استفاده از مفاد این بند در مدارس نمونه دولتی، فقط شامل متقاضیان جنس دختر ناحیه 5 وهر دوجنس دختر وپسر منطقه تبادکان و سرولایت می شود که داوطلبین عزیزمناطق مذکوراین امکان را خواهند داشت نسبت به انتخاب مدرسه نمونه دولتی نزدیک محل سکونت خود اقدام نمایند.

5-        در آزمون ورودی پایه اول راهنمایی (متوسطه اول)مدارس نمونه دولتی مجموعه دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش هر مدرسه نمونه دولتی در قالب دوگروه شهری وروستایی رقابت نموده و بر اساس رتبه فضلی پذیرش خواهند شد.

تعريف دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش (شهری ، روستایی)

-استقرار شهري:  دانش آموزان مدارس شهري كه در منطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي داير مي باشد.

-استقرارروستايي:دانش آموزان مدارس روستايي كه درمنطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دايرادامه مطلب
بازدید : 26
برچسب ها: تاریخ برگزاری آزمون ,دانش آموزان مدارس ,نتایج مدارس راهنمایی ,ظرفیت پذیرش مدارس ,آزمون ورودی مدارس ,مدارس راهنمایی استعدادهای ,علامت گذاری نماید ,ورودی مدارس راهنمایی ,راهنمایی استعدادهای درخشان ,پذیرش مدارس راهنمایی ,آزمون ورودی پایه ,مدارس استعدادهای درخشان ,راهنمایی استعدادهای ,ابتدایی محل ,خراسان رضوی ,برگزاری آزمون ,محل استقرار ,ورودی مدارس ,پذیرش مدارس ,تربت جام ,دانش آموز ,صالح آباد ,مشهد ناحیه ,راهنمایی تحصیلی ,نمون برگ ,ظرفیت پذیرش ,نام پذیرفته ,مشهد ناحيه ,ورودی پایه ,شهید بهشتی ,سال تحصیلی ,وارد نماید ,نماید *در ,محل تحصیل ,*در ردیف ,تحت پوشش ,مدارس استعدادهای ,مدارس راهنمایی ,آزمون ورودی ,دانش آموزان ,استعدادهای درخشان ,ثبت نام ,

سایت ثبت نام اینترنتی مدارس راهنمایی

راهنمای ثبت نام مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی(راهنمایی)

 

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت

 در آزمون ورودی پایه اول

 مدارس راهنمایی  استعدادهای درخشان ونمونه دولتی

در سال تحصیلی 93-92                                  

باسمه تعالی

« تربیت باید تربیت قرآنی باشد. »

امام خمینی (ره)

مقدمه :

  در راستای سیاست گذاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان ودر اجرای اساسنامه ی مدارس نمونه دولتی ،آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای سال تحصیلی 93-92در قالب یک آزمون ورودی مشترک،وفق مفاد این دفترچه برگزار می گردد.                     به داوطلبان گرامی توصیه می شود مطالب این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

تذکر:در راستای استقرار ساختار جدیدآموزشی مدارس دانش آموزان" >دانش آموزان عزیز مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی وارد دوره متوسطه اول می شوند که در این دفترچه عنوان راهنمایی قید شده است.

 

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :

1-         تابعیت ایران.

2-         اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91.

3-         حداقل معدل کل 19 در  پایه پنجم برای ورود به دوره ی راهنمایی استعدادهای درخشان و حداقل معدل کل 16 در پایه پنجم  برای ورود به مدارس راهنمایی نمونه دولتی.                    

تبصره: دانش آموزان" >دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که پایه پنجم آنها مشمول برنامه ارزشیابی کیفی ، توصیفی دوره ابتدایی بوده است برای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان کسب مقیاس حداقل خیلی خوب وبرای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی کسب مقیاس حداقل خوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی ضروری می باشد.

4-         در مناطق آموزشی که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی (مدارس استعدادهای درخشان ، مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی)وجود داشته باشد،دانش آموزان" >دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامه ثبت نام ، هردو اولویت (اول ودوم ) را انتخاب نمایند.

تبصره:امکان استفاده از مفاد این بند در مدارس نمونه دولتی، فقط شامل متقاضیان جنس دختر ناحیه 5 وهر دوجنس دختر وپسر منطقه تبادکان و سرولایت می شود که داوطلبین عزیزمناطق مذکوراین امکان را خواهند داشت نسبت به انتخاب مدرسه نمونه دولتی نزدیک محل سکونت خود اقدام نمایند.

5-        در آزمون ورودی پایه اول راهنمایی (متوسطه اول)مدارس نمونه دولتی مجموعه دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش هر مدرسه نمونه دولتی در قالب دوگروه شهری وروستایی رقابت نموده و بر اساس رتبه فضلی پذیرش خواهند شد.

تعريف دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش (شهری ، روستایی)

-استقرار شهري:  دانش آموزان مدارس شهري كه در منطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي داير مي باشد.

-استقرارروستايي:دانش آموزان مدارس روستايي كه درمنطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دايرادامه مطلب
بازدید : 18
برچسب ها: ثبت نام ,استعدادهای درخشان ,دانش آموزان ,آزمون ورودی ,مدارس راهنمایی ,مدارس استعدادهای ,تحت پوشش ,*در ردیف ,محل تحصیل ,نماید *در ,وارد نماید ,سال تحصیلی ,شهید بهشتی ,ورودی پایه ,مشهد ناحيه ,نام پذیرفته ,ظرفیت پذیرش ,نمون برگ ,راهنمایی تحصیلی ,مشهد ناحیه ,صالح آباد ,دانش آموز ,تربت جام ,پذیرش مدارس ,ورودی مدارس ,محل استقرار ,برگزاری آزمون ,خراسان رضوی ,ابتدایی محل ,راهنمایی استعدادهای ,مدارس استعدادهای درخشان ,آزمون ورودی پایه ,پذیرش مدارس راهنمایی ,راهنمایی استعدادهای درخشان ,ورودی مدارس راهنمایی ,علامت گذاری نماید ,مدارس راهنمایی استعدادهای ,آزمون ورودی مدارس ,ظرفیت پذیرش مدارس ,نتایج مدارس راهنمایی ,دانش آموزان مدارس ,تاریخ برگزاری آزمون ,

مدرسه راهنمایی نمونه دولتی کرج آدرس

راهنمای ثبت نام مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی(راهنمایی)

 

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت

 در آزمون ورودی پایه اول

 مدارس راهنمایی  استعدادهای درخشان ونمونه دولتی

در سال تحصیلی 93-92                                  

باسمه تعالی

« تربیت باید تربیت قرآنی باشد. »

امام خمینی (ره)

مقدمه :

  در راستای سیاست گذاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان ودر اجرای اساسنامه ی مدارس نمونه دولتی ،آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای سال تحصیلی 93-92در قالب یک آزمون ورودی مشترک،وفق مفاد این دفترچه برگزار می گردد.                     به داوطلبان گرامی توصیه می شود مطالب این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

تذکر:در راستای استقرار ساختار جدیدآموزشی مدارس دانش آموزان" >دانش آموزان عزیز مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی وارد دوره متوسطه اول می شوند که در این دفترچه عنوان راهنمایی قید شده است.

 

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :

1-         تابعیت ایران.

2-         اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91.

3-         حداقل معدل کل 19 در  پایه پنجم برای ورود به دوره ی راهنمایی استعدادهای درخشان و حداقل معدل کل 16 در پایه پنجم  برای ورود به مدارس راهنمایی نمونه دولتی.                    

تبصره: دانش آموزان" >دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که پایه پنجم آنها مشمول برنامه ارزشیابی کیفی ، توصیفی دوره ابتدایی بوده است برای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان کسب مقیاس حداقل خیلی خوب وبرای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی کسب مقیاس حداقل خوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی ضروری می باشد.

4-         در مناطق آموزشی که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی (مدارس استعدادهای درخشان ، مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی)وجود داشته باشد،دانش آموزان" >دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامه ثبت نام ، هردو اولویت (اول ودوم ) را انتخاب نمایند.

تبصره:امکان استفاده از مفاد این بند در مدارس نمونه دولتی، فقط شامل متقاضیان جنس دختر ناحیه 5 وهر دوجنس دختر وپسر منطقه تبادکان و سرولایت می شود که داوطلبین عزیزمناطق مذکوراین امکان را خواهند داشت نسبت به انتخاب مدرسه نمونه دولتی نزدیک محل سکونت خود اقدام نمایند.

5-        در آزمون ورودی پایه اول راهنمایی (متوسطه اول)مدارس نمونه دولتی مجموعه دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش هر مدرسه نمونه دولتی در قالب دوگروه شهری وروستایی رقابت نموده و بر اساس رتبه فضلی پذیرش خواهند شد.

تعريف دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش (شهری ، روستایی)

-استقرار شهري:  دانش آموزان مدارس شهري كه در منطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي داير مي باشد.

-استقرارروستايي:دانش آموزان مدارس روستايي كه درمنطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دايرادامه مطلب
بازدید : 15
برچسب ها: ثبت نام ,استعدادهای درخشان ,دانش آموزان ,آزمون ورودی ,مدارس راهنمایی ,مدارس استعدادهای ,تحت پوشش ,*در ردیف ,محل تحصیل ,نماید *در ,وارد نماید ,سال تحصیلی ,شهید بهشتی ,ورودی پایه ,مشهد ناحيه ,نام پذیرفته ,ظرفیت پذیرش ,نمون برگ ,راهنمایی تحصیلی ,مشهد ناحیه ,صالح آباد ,دانش آموز ,تربت جام ,پذیرش مدارس ,ورودی مدارس ,محل استقرار ,برگزاری آزمون ,خراسان رضوی ,ابتدایی محل ,راهنمایی استعدادهای ,مدارس استعدادهای درخشان ,آزمون ورودی پایه ,پذیرش مدارس راهنمایی ,راهنمایی استعدادهای درخشان ,ورودی مدارس راهنمایی ,علامت گذاری نماید ,مدارس راهنمایی استعدادهای ,آزمون ورودی مدارس ,ظرفیت پذیرش مدارس ,نتایج مدارس راهنمایی ,دانش آموزان مدارس ,تاریخ برگزاری آزمون ,

شرایط ثبت نام غیرحضوری در مدارس دولتی

راهنمای ثبت نام مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی(راهنمایی)

 

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت

 در آزمون ورودی پایه اول

 مدارس راهنمایی  استعدادهای درخشان ونمونه دولتی

در سال تحصیلی 93-92                                  

باسمه تعالی

« تربیت باید تربیت قرآنی باشد. »

امام خمینی (ره)

مقدمه :

  در راستای سیاست گذاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان ودر اجرای اساسنامه ی مدارس نمونه دولتی ،آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای سال تحصیلی 93-92در قالب یک آزمون ورودی مشترک،وفق مفاد این دفترچه برگزار می گردد.                     به داوطلبان گرامی توصیه می شود مطالب این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

تذکر:در راستای استقرار ساختار جدیدآموزشی مدارس دانش آموزان" >دانش آموزان عزیز مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی وارد دوره متوسطه اول می شوند که در این دفترچه عنوان راهنمایی قید شده است.

 

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :

1-         تابعیت ایران.

2-         اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91.

3-         حداقل معدل کل 19 در  پایه پنجم برای ورود به دوره ی راهنمایی استعدادهای درخشان و حداقل معدل کل 16 در پایه پنجم  برای ورود به مدارس راهنمایی نمونه دولتی.                    

تبصره: دانش آموزان" >دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که پایه پنجم آنها مشمول برنامه ارزشیابی کیفی ، توصیفی دوره ابتدایی بوده است برای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان کسب مقیاس حداقل خیلی خوب وبرای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی کسب مقیاس حداقل خوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی ضروری می باشد.

4-         در مناطق آموزشی که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی (مدارس استعدادهای درخشان ، مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی)وجود داشته باشد،دانش آموزان" >دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامه ثبت نام ، هردو اولویت (اول ودوم ) را انتخاب نمایند.

تبصره:امکان استفاده از مفاد این بند در مدارس نمونه دولتی، فقط شامل متقاضیان جنس دختر ناحیه 5 وهر دوجنس دختر وپسر منطقه تبادکان و سرولایت می شود که داوطلبین عزیزمناطق مذکوراین امکان را خواهند داشت نسبت به انتخاب مدرسه نمونه دولتی نزدیک محل سکونت خود اقدام نمایند.

5-        در آزمون ورودی پایه اول راهنمایی (متوسطه اول)مدارس نمونه دولتی مجموعه دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش هر مدرسه نمونه دولتی در قالب دوگروه شهری وروستایی رقابت نموده و بر اساس رتبه فضلی پذیرش خواهند شد.

تعريف دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش (شهری ، روستایی)

-استقرار شهري:  دانش آموزان مدارس شهري كه در منطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي داير مي باشد.

-استقرارروستايي:دانش آموزان مدارس روستايي كه درمنطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دايرادامه مطلب
بازدید : 9
برچسب ها: ثبت نام ,استعدادهای درخشان ,دانش آموزان ,آزمون ورودی ,مدارس راهنمایی ,مدارس استعدادهای ,تحت پوشش ,*در ردیف ,محل تحصیل ,نماید *در ,وارد نماید ,سال تحصیلی ,شهید بهشتی ,ورودی پایه ,مشهد ناحيه ,نام پذیرفته ,ظرفیت پذیرش ,نمون برگ ,راهنمایی تحصیلی ,مشهد ناحیه ,صالح آباد ,دانش آموز ,تربت جام ,پذیرش مدارس ,ورودی مدارس ,محل استقرار ,برگزاری آزمون ,خراسان رضوی ,ابتدایی محل ,راهنمایی استعدادهای ,مدارس استعدادهای درخشان ,آزمون ورودی پایه ,پذیرش مدارس راهنمایی ,راهنمایی استعدادهای درخشان ,ورودی مدارس راهنمایی ,علامت گذاری نماید ,مدارس راهنمایی استعدادهای ,آزمون ورودی مدارس ,ظرفیت پذیرش مدارس ,نتایج مدارس راهنمایی ,دانش آموزان مدارس ,تاریخ برگزاری آزمون ,

دفترچه راهنمای فارسی سونی 2

راهنمای ثبت نام مدارس تیز هوشان ونمونه دولتی(راهنمایی)

 

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت

 در آزمون ورودی پایه اول

 مدارس راهنمایی  استعدادهای درخشان ونمونه دولتی

در سال تحصیلی 93-92                                  

باسمه تعالی

« تربیت باید تربیت قرآنی باشد. »

امام خمینی (ره)

مقدمه :

  در راستای سیاست گذاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان ودر اجرای اساسنامه ی مدارس نمونه دولتی ،آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان و نمونه دولتی برای سال تحصیلی 93-92در قالب یک آزمون ورودی مشترک،وفق مفاد این دفترچه برگزار می گردد.                     به داوطلبان گرامی توصیه می شود مطالب این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل ، نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

تذکر:در راستای استقرار ساختار جدیدآموزشی مدارس دانش آموزان" >دانش آموزان عزیز مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی وارد دوره متوسطه اول می شوند که در این دفترچه عنوان راهنمایی قید شده است.

 

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :

1-         تابعیت ایران.

2-         اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91.

3-         حداقل معدل کل 19 در  پایه پنجم برای ورود به دوره ی راهنمایی استعدادهای درخشان و حداقل معدل کل 16 در پایه پنجم  برای ورود به مدارس راهنمایی نمونه دولتی.                    

تبصره: دانش آموزان" >دانش آموزان پایه ششم ابتدایی که پایه پنجم آنها مشمول برنامه ارزشیابی کیفی ، توصیفی دوره ابتدایی بوده است برای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان کسب مقیاس حداقل خیلی خوب وبرای شرکت در آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی کسب مقیاس حداقل خوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی ضروری می باشد.

4-         در مناطق آموزشی که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی (مدارس استعدادهای درخشان ، مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی)وجود داشته باشد،دانش آموزان" >دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامه ثبت نام ، هردو اولویت (اول ودوم ) را انتخاب نمایند.

تبصره:امکان استفاده از مفاد این بند در مدارس نمونه دولتی، فقط شامل متقاضیان جنس دختر ناحیه 5 وهر دوجنس دختر وپسر منطقه تبادکان و سرولایت می شود که داوطلبین عزیزمناطق مذکوراین امکان را خواهند داشت نسبت به انتخاب مدرسه نمونه دولتی نزدیک محل سکونت خود اقدام نمایند.

5-        در آزمون ورودی پایه اول راهنمایی (متوسطه اول)مدارس نمونه دولتی مجموعه دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش هر مدرسه نمونه دولتی در قالب دوگروه شهری وروستایی رقابت نموده و بر اساس رتبه فضلی پذیرش خواهند شد.

تعريف دانش آموزان محل استقرار و تحت پوشش (شهری ، روستایی)

-استقرار شهري:  دانش آموزان مدارس شهري كه در منطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي داير مي باشد.

-استقرارروستايي:دانش آموزان مدارس روستايي كه درمنطقه آموزشي آنان مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دايرادامه مطلب
بازدید : 12
برچسب ها: ثبت نام ,استعدادهای درخشان ,دانش آموزان ,آزمون ورودی ,مدارس راهنمایی ,مدارس استعدادهای ,تحت پوشش ,*در ردیف ,محل تحصیل ,نماید *در ,وارد نماید ,سال تحصیلی ,شهید بهشتی ,ورودی پایه ,مشهد ناحيه ,نام پذیرفته ,ظرفیت پذیرش ,نمون برگ ,راهنمایی تحصیلی ,مشهد ناحیه ,صالح آباد ,دانش آموز ,تربت جام ,پذیرش مدارس ,ورودی مدارس ,محل استقرار ,برگزاری آزمون ,خراسان رضوی ,ابتدایی محل ,راهنمایی استعدادهای ,مدارس استعدادهای درخشان ,آزمون ورودی پایه ,پذیرش مدارس راهنمایی ,راهنمایی استعدادهای درخشان ,ورودی مدارس راهنمایی ,علامت گذاری نماید ,مدارس راهنمایی استعدادهای ,آزمون ورودی مدارس ,ظرفیت پذیرش مدارس ,نتایج مدارس راهنمایی ,دانش آموزان مدارس ,تاریخ برگزاری آزمون ,

فهرست هنرستان های منطقه 8 تهران

فهرست طرح ها و پايان نامه هاي موجود در مركز(4)

روان شناسي

منوچهر كامكار

محمد ربيعي

بررسي ميزان آشنايي معلمان ابتدايي استان چهارمحال بختياري با اختلال رواني كودكان دبستاني

روان شناسي

رضا ساكي

كيانوش زهرا كار

بررسي و مقايسه اختلالات رفتاري و عملكرد تحصيلي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي و دولتي مقطع ابتدايي شهر خرم آباد

روان شناسي

فيروزه مهران

اشرف بهرامي

بررسي راهكارهاي ايجاد گرايش به نماز در بين دانش آموزان مدارس راهنمايي شهرستانهاي خرم آباد و دورود

روان شناسي

دكتر سليمي

مرتضي مهرابي

بررسي مشكلات زبان نوشتاري دانش آموزان كلاس سوم ابتدايي خميني شهر

روان شناسي

جمال حقيقي

رحم خدا ممبيني

رابطه خلاقيت، خود شكوفايي و عزت نفس آموزگاران مرد با سلامت رواني و عملكرد شغلي آنان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان پايه هاي سوم تا پنجم دبستان هاي باغملك

روان شناسي

دكتر بهمن نجاريان

سودابه شيري بابادي

ساخت مقياسي براي سنجش تفكر پارانوئيدي و بررسي رابطه آن با پرخاشگري، مسئوليت پذيري و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي اهواز

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

آذر كيامرثي

عباس ابوالقاسمي

مقايسه سه گروه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه خوزستان با ترجيح رنگ هاي تيره، روشن و بينابين براي پوشش مدرسه از لحاظ سازگاري فردي- اجتماعي، انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

حسين سپاسي

بررسي تاثير آزمون هاي تكويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كلاس سوم راهنمايي در درس رياضيات

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

غلامرضا بهينا

رابطه فرسودگي شغلي با خشنودي شغلي و سلامت رواني با توجه به متغير تعديل كننده سرسختي در دبيران مرد دروس رياضيات، علوم اجتماعي، فيزيك و ادبيات نظام جديد متوسطه استان خوزستان

روان شناسي

دكتر حسين شكركن

كيومرث شبليده

غلامحسين مكتبي

منوچهر تقي پور

بررسي عوامل درون مدرسه اي جذب دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي سراسر استان خوزستان به نماز با روشFactor analysis

روان شناسي

دكتر منصور مومني

عبدالمجيد عسگري

بررسي مقايسه اي افت تحصيلي دانش آموزان متوسطه نظري استان خوزستان نسبت به كل كشور طي سال هاي تحصيلي 71-70 لغايت 78-77

روان شناسي

دكتر مهناز مهرابي زاده هنرمند

محمد رضا شهسواري

بررسي رابطه بين فعاليت هاي پرورشي مدارس راهنمايي و متوسطه پسرانه شهر يزد

روان شناسي

دكتر مير صلاح الدين عنايتي

ليلا بخشي سور شجاعي

بررسي رابطه كمال گرايي با افسردگي و عملكرد تحصيلي و رابطه دو متغير اخير با وضعيت اجتماعي اقتصادي والدين در دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي شهر اهواز

روان شناسي

مهناز مهرابي زاده هنرمند

فريده دشتي

راضيه كازروني

بررسي ميزان فراواني عيوب انكساري و علل شيوع آن در بين دانش آموزان دوره ابتدايي استان خوزستان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي آنان

روان شناسي

دكتر مهناز مهرابي زاده هنرمند

فوزيه الهام پور

رابطه رغبت هاي شغلي، ارزش ها و نگرش دبيران متوسطه و پيش دانشگاهي رشته هاي نظري دزفول با عملكرد آموزشي آنان

روان شناسي

دكتر علاءالدين اعتماداهري

حميد رضا سيل سپور

بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با انتخاب رشته تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهرستان پاكدشت

روان شناسي

حسن عشايري

سوسن كرد بچه

بررسي و مقايسه خلاقيت در دانش آموزان مبتلا به اختلالات يادگيري و دانش آموزان عادي در كلاسهاي سوم _ چهارم _ پنجم_ شهرستان ري

روان شناسي

شوراي تحقيقات

محمود تلخابي

سنجش ميزان مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان و عوامل موثر بر آن

روان شناسي

دكتر پرويز آزاد فلاح

طاهره الهي

ارتباط سبك هاي يادگيري وابسته، نابسته به زمينه و پيشرفت در يادگيري زبان انگليسي

روان شناسي

دكتر غلامحسين فومني

حسن هادي نژاد

بررسي ميزان فشار رواني(تنيدگي) معلمان در مقاطع مختلف تحصيلي و عوامل موثر بر آن

روان شناسي

دكتر محمد حسن پرداختچي

فريمان جمشيدي

بررسي رابطه عوامل انگيزش تحصيلي با موضع كنترل در ميان دانشجويان مركز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان مراكز تربيت معلم استان زنجان

روان شناسي

رحيم محمد پور

يحيي بيات

محمود تلخابي

بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان دختر و پسر متوسطه استان زنجان از احكام ديني

روان شناسي

فاطمه عليجاني

سوزان امامي پور

حسن شمس اسفند آباد

بررسي شيوع اختلالات رفتاري در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر ابهر

روان شناسي

محمود تلخابي

يحيي بيات

بررسي عوامل درون مدرسه اي موثر بر خلاقيت دانش آموزان كلاس پنجم ابتدايي شهرستان زنجان

روان شناسي

مرتضي تمجيدي

مجتبي شريفي

سنجش ميزان خلاقيت و عوامل موثر بر آن در ميان آموزگاران آموزش و پرورش منطقه زنجانرود

روان شناسي

محمد رضا بهرنگي

عباس رهي

بررسي اثرات ارائه خدمات نظارت و راهنمايي تعليماتي به آموزگارانادامه مطلب
بازدید : 148
برچسب ها: روان شناسي ,دانش آموزان ,شناسي دكتر ,تحصيلي دانش ,اندازه گيري ,پيشرفت تحصيلي ,بررسي ميزان ,دوره متوسطه ,بررسي رابطه ,بررسي عوامل ,آموزان دوره ,آموزان دختر ,دكتر حسين ,دكتر محمد ,محمد رضا ,افت تحصيلي ,زبان انگليسي ,آموزان پسر ,پيش دانشگاهي ,زبان دكتر ,بررسي تاثير ,مقطع ابتدايي ,عوامل موثر ,آموزان مقطع ,گيري دكتر ,دوره راهنمايي ,عملكرد تحصيلي ,شناسي محمد ,حسين خنيفر ,حميد رضا ,آموزان پايه ,دوره ابتدايي ,دكتر حسن ,راهنمايي شهر ,عزت نفس ,حسين شكركن ,مدارس راهنمايي ,شناسي حسين ,اختلالات رفتاري ,زيست شناسي ,سئوالات امتحاني ,بررسي ارتباط ,دكتر علي ,هنجاريابي آزمون ,محمد حسن ,درون مدرسه ,مقطع متوسطه ,عوامل درون ,آموزان سال ,علي اكبر ,نظام جديد ,ابتدايي شهر ,زمين شناسي ,يزد روان ,همدان روان ,اصفهان سنجش ,راه كارهاي ,پسر دوره ,متوسطه شهر ,شيراز روان ,آموزش خانواده ,شناسي علي ,بررسي علل ,بررسي شيوه ,تاثير آموزش ,روان شناسي دكتر ,تحصيلي دانش آموزان ,پيشرفت تحصيلي دانش ,دانش آموزان دوره ,دانش آموزان دختر ,شناسي دكتر حسين ,دانش آموزان مقطع ,آموزان دوره متوسطه ,روان شناسي محمد ,شناسي دكتر محمد ,اندازه گيري دكتر ,دانش آموزان پايه ,افت تحصيلي دانش ,دكتر حسين شكركن ,عوامل درون مدرسه ,شيراز روان شناسي ,روان شناسي حسين ,دكتر حسين خنيفر ,آموزان مقطع ابتدايي ,همدان روان شناسي ,يزد روان شناسي ,عملكرد تحصيلي دانش ,زبان دكتر محمد ,دانش آموزان ابتدايي ,خانواده روان شناسي ,شناسي نصرالله عرفاني ,روان شناسي نصرالله ,كردستان روان شناسي ,حسن زارعي متين ,آموزان دوره راهنمايي ,روان شناسي ابوالقاسم ,خلاقيت دانش آموزان ,بررسي ميزان اطلاعات ,جذب دانش آموزان ,بررسي عوامل درون ,گيري هوشنگ طالبي ,تهيه سئوالات امتحاني ,اندازه گيري هوشنگ ,پسر دوره متوسطه ,يحيي طاهري زاده ,تحليل محتواي سئوالات ,نيره السادات سعادتمند ,روان شناسي نيره ,شناسي نيره السادات ,تدريس زبان انگليسي ,سيد يحيي طاهري ,يادگيري دانش آموزان ,بررسي عوامل موثر ,ميزان اطلاعات تخصصي ,درس زبان انگليسي ,آموزان مقطع متوسطه ,تربيتي دانش آموزان ,آموزان دوره ابتدايي ,اجتماعي دانش آموزان ,بررسي رابطه عوامل ,روان شناسي غلامرضا ,مهرابي زاده هنرمند ,مهناز مهرابي زاده ,دانش آموزان مدارس ,دانش آموزان كلاس ,دانش آموزان متوسطه ,دوره متوسطه شهرستان ,تهران روان شناسي ,دكتر غلامرضا جندقي ,دكتر محمد مقيمي ,رفتاري دانش آموزان ,دانش آموزان روان ,شناسي دكتر حميد ,حسين خنيفر محمد ,متوسطه روان شناسي ,شناسي حسين خنيفر ,آموزش خانواده روان ,آموزان روان شناسي ,

آموزشیاران تهران

عناوین پایان نامه های پایان یافته

امام رضا (ع):علم گنجينه‌هاي كمال است و كليد‌هاي آن گنجينه‌ها پرسش ‌كردن است.

 پایان نامه های انجام شده

  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران کریم 

   زبردست بررسی رابطه دانش فرا شناخت اخلاقی با استدلال و رفتار اخلاقی در بین دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران هادی    طالب زاده  

بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران لیلا    فراغت

 بررسی شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با هوش و تعامل عاطفی والد و کودک عزت نفس منبع کنترل و ویژگیهای شخصیتی ( درون گرایی و برون گرایی ) اعظم    هادی خامنه ای

 بررسی ارتبط بین خودگوئی های درونی و سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی در دختران مراکز پیش دانشگاهی منطقه 2 و سنجش تاثیر آموزش خودگوئی های تسهیل کننده بر سازگاری آنان مرجان    نوری

 ارزشیابی محتوای سی دی های آموزشی درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس اهداف شناخت مصوب وزارت آموزش و پرورش و استانداردهای طراحی چند رسانه ای آموزشی از نظر معلمین پایه دوم ابتدایی منطقه 14 تهران در سال 86-85  کتایون    ساعتچی

 بررسی رابطه تست ولز با متغیرهای آنتروپومتریک و آزمون های انعطاف پذیری - فرهاد دریانوش فرهاد    دریانوش

 طرح بررسی میزان شیوع و علل آسیبهای ورزشی دانشجویان دختر زهره    میر سپاسی

 بررسی عملی بودن ، اعتبار ، روائی و هنجاریابی مقیاس انگیزه پیشرفت در دبیرستانهای دولتی شهر تهران زهره    احمدی وشنوئی

 بررسی نقش ICT در طرح ریزی دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیرا ریاضی شهر تهران فرهاد    رحمانی

 تاثیر شرایط یادگیری بر بازیابی نهان و آشکار کودکان و نوجوانان علیرضا    غلامی

 مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 سال و بالاتر 21-35 علیرضا    غلامی

 بررسی میزان افسردگی دانشجویان با نگرش نسبت به امکانات موجود در محیط مراکز شبانه روزی تربیت معلم شهر تهران زهرا    کرمعلی  

بررسی ویژگیهای تجربی تحصیلی مدیران واحدهای آموزشی در انطباق با آیین نامه انتصاب مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمین آنها مهناز    همتی نودوست گیلانی

 بررسی و مقایسه نگرش متخصصان تعلیم و تربیت و طراحان و مجریان آموزش و پرورش نسبت به پدیده نخبه پروری عباس    تیموری درشکی  

هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه سلامت عمومی بین دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران طاهره    علوی

 بررسی نگرش کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر تهران درباره وضعیت بهسازی سازمانی در مناطق آموزش و پرورش تهران و رابطه آن با بهره وری کامران    زند

 رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران لیلا    نجاتی

 بررسی آگاهی مدیران مدارس نسبت به مبانی روانشناختی پدیدائی رفتار دینی غلامرضا    میرهاشمی

 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و نظام ارزشی آنها با ارزشهای نوجوانان با تاکید بر ارزشهای مذهبی و عمل به رفتار مذهبی محمود    برجعلی

 رابطه اختلالات سلوک با اختلالات یادگیری علی    فرهادیان  

مقایسه نگرش مدیران و دبیران دبیرستان به مدیریت مشارکتی و عوامل بازدارنده آن اکرم    مال آبادی

 بررسی راههای تقویت مبانی اسلامی در مدارس شهناز    نایب

 مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 و بالاتر 21-35 لیلا    غلامی  

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و اثر بخشی آنها در مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضائی فیدلر در سال تحصیلی 81-80 اکرم    معین ریزی

 تاثیر خود ارزیابی به افزایش انگیزه مثبت در یادگیری زبان انگلیسی فاطمه    بیاتی هنجارسازی،ساختاریابیادامه مطلب
بازدید : 13
برچسب ها: شهر تهران ,دانش آموزان ,ابتدایی شهر ,آموزان دختر ,پیشرفت تحصیلی , بررسی رابطه ,رابطه بین ,تحصیلی دانش ,متوسطه شهر , بررسی تاثیر ,اثر بخشی ,تاثیر آموزش ,پرورش شهر ,مدیران مدارس ,مدارس ابتدایی ,عملکرد مدیران ,دیدگاه دبیران ,دخترانه شهر , بررسی میزان ,اجتماعی دانش ,عوامل موثر ,آموزان پایه ,سواد آموزی ,هنجاریابی آزمون ,دبیرستانهای شهر ,مدارس متوسطه ,راهنمایی شهر ,مقطع متوسطه ,آموزان پسر ,سال تحصیلی ,عزت نفس ,دیدگاه معلمان ,مدارس راهنمایی ,دانش آموزان دختر ,تحصیلی دانش آموزان ,پیشرفت تحصیلی دانش ,دانش آموزان پایه ,اجتماعی دانش آموزان ,آموزان دختر پایه , بررسی تاثیر آموزش ,دانش آموزان مقطع ,نهضت سواد آموزی ,شهر تهران زهرا    ,شهر تهران لیلا    ,شهر تهران حسین    ,مدیران فارغ التحصیل ,دانش آموزان عادی ,معیارهای همسر گزینی ,اثر بخشی مدیران ,دانش آموزان دبیرستانهای ,بین دانش آموزان ,رضایت شغلی دبیران ,یادگیری دانش آموزان ,دانش آموزان مدارس ,دانش آموزان ابتدایی ,

اموزشیاران تبریز

عناوین پایان نامه های پایان یافته

امام رضا (ع):علم گنجينه‌هاي كمال است و كليد‌هاي آن گنجينه‌ها پرسش ‌كردن است.

 پایان نامه های انجام شده

  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران کریم 

   زبردست بررسی رابطه دانش فرا شناخت اخلاقی با استدلال و رفتار اخلاقی در بین دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران هادی    طالب زاده  

بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران لیلا    فراغت

 بررسی شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با هوش و تعامل عاطفی والد و کودک عزت نفس منبع کنترل و ویژگیهای شخصیتی ( درون گرایی و برون گرایی ) اعظم    هادی خامنه ای

 بررسی ارتبط بین خودگوئی های درونی و سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی در دختران مراکز پیش دانشگاهی منطقه 2 و سنجش تاثیر آموزش خودگوئی های تسهیل کننده بر سازگاری آنان مرجان    نوری

 ارزشیابی محتوای سی دی های آموزشی درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس اهداف شناخت مصوب وزارت آموزش و پرورش و استانداردهای طراحی چند رسانه ای آموزشی از نظر معلمین پایه دوم ابتدایی منطقه 14 تهران در سال 86-85  کتایون    ساعتچی

 بررسی رابطه تست ولز با متغیرهای آنتروپومتریک و آزمون های انعطاف پذیری - فرهاد دریانوش فرهاد    دریانوش

 طرح بررسی میزان شیوع و علل آسیبهای ورزشی دانشجویان دختر زهره    میر سپاسی

 بررسی عملی بودن ، اعتبار ، روائی و هنجاریابی مقیاس انگیزه پیشرفت در دبیرستانهای دولتی شهر تهران زهره    احمدی وشنوئی

 بررسی نقش ICT در طرح ریزی دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیرا ریاضی شهر تهران فرهاد    رحمانی

 تاثیر شرایط یادگیری بر بازیابی نهان و آشکار کودکان و نوجوانان علیرضا    غلامی

 مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 سال و بالاتر 21-35 علیرضا    غلامی

 بررسی میزان افسردگی دانشجویان با نگرش نسبت به امکانات موجود در محیط مراکز شبانه روزی تربیت معلم شهر تهران زهرا    کرمعلی  

بررسی ویژگیهای تجربی تحصیلی مدیران واحدهای آموزشی در انطباق با آیین نامه انتصاب مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمین آنها مهناز    همتی نودوست گیلانی

 بررسی و مقایسه نگرش متخصصان تعلیم و تربیت و طراحان و مجریان آموزش و پرورش نسبت به پدیده نخبه پروری عباس    تیموری درشکی  

هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه سلامت عمومی بین دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران طاهره    علوی

 بررسی نگرش کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر تهران درباره وضعیت بهسازی سازمانی در مناطق آموزش و پرورش تهران و رابطه آن با بهره وری کامران    زند

 رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران لیلا    نجاتی

 بررسی آگاهی مدیران مدارس نسبت به مبانی روانشناختی پدیدائی رفتار دینی غلامرضا    میرهاشمی

 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و نظام ارزشی آنها با ارزشهای نوجوانان با تاکید بر ارزشهای مذهبی و عمل به رفتار مذهبی محمود    برجعلی

 رابطه اختلالات سلوک با اختلالات یادگیری علی    فرهادیان  

مقایسه نگرش مدیران و دبیران دبیرستان به مدیریت مشارکتی و عوامل بازدارنده آن اکرم    مال آبادی

 بررسی راههای تقویت مبانی اسلامی در مدارس شهناز    نایب

 مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 و بالاتر 21-35 لیلا    غلامی  

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و اثر بخشی آنها در مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضائی فیدلر در سال تحصیلی 81-80 اکرم    معین ریزی

 تاثیر خود ارزیابی به افزایش انگیزه مثبت در یادگیری زبان انگلیسی فاطمه    بیاتی هنجارسازی،ساختاریابیادامه مطلب
بازدید : 24
برچسب ها: شهر تهران ,دانش آموزان ,ابتدایی شهر ,آموزان دختر ,پیشرفت تحصیلی , بررسی رابطه ,رابطه بین ,تحصیلی دانش ,متوسطه شهر , بررسی تاثیر ,اثر بخشی ,تاثیر آموزش ,پرورش شهر ,مدیران مدارس ,مدارس ابتدایی ,عملکرد مدیران ,دیدگاه دبیران ,دخترانه شهر , بررسی میزان ,اجتماعی دانش ,عوامل موثر ,آموزان پایه ,سواد آموزی ,هنجاریابی آزمون ,دبیرستانهای شهر ,مدارس متوسطه ,راهنمایی شهر ,مقطع متوسطه ,آموزان پسر ,سال تحصیلی ,عزت نفس ,دیدگاه معلمان ,مدارس راهنمایی ,دانش آموزان دختر ,تحصیلی دانش آموزان ,پیشرفت تحصیلی دانش ,دانش آموزان پایه ,اجتماعی دانش آموزان ,آموزان دختر پایه , بررسی تاثیر آموزش ,دانش آموزان مقطع ,نهضت سواد آموزی ,شهر تهران زهرا    ,شهر تهران لیلا    ,شهر تهران حسین    ,مدیران فارغ التحصیل ,دانش آموزان عادی ,معیارهای همسر گزینی ,اثر بخشی مدیران ,دانش آموزان دبیرستانهای ,بین دانش آموزان ,رضایت شغلی دبیران ,یادگیری دانش آموزان ,دانش آموزان مدارس ,دانش آموزان ابتدایی ,

هنرستانهای منطقه 2


موضوعات جهت نوشتن طرح تحقیق

1

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران

2

بررسی رابطه دانش فرا شناخت اخلاقی با استدلال و رفتار اخلاقی در بین دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران

3

بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

4

بررسی شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با هوش و تعامل عاطفی والد و کودک عزت نفس منبع کنترل و ویژگیهای شخصیتی ( درون گرایی و برون گرایی )

5

بررسی ارتبط بین خودگوئی های درونی و سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی در دختران مراکز پیش دانشگاهی منطقه 2 و سنجش تاثیر آموزش خودگوئی های تسهیل کننده بر سازگاری آنان

6

ارزشیابی محتوای سی دی های آموزشی درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس اهداف شناخت مصوب وزارت آموزش و پرورش و استانداردهای طراحی چند رسانه ای آموزشی از نظر معلمین پایه دوم ابتدایی منطقه 14 تهران در سال 86-85 

7

بررسی رابطه تست ولز با متغیرهای آنتروپومتریک و آزمون های انعطاف پذیری - فرهاد دریانوش

8

طرح بررسی میزان شیوع و علل آسیبهای ورزشی دانشجویان دختر

9

بررسی عملی بودن ، اعتبار ، روائی و هنجاریابی مقیاس انگیزه پیشرفت در دبیرستانهای دولتی شهر تهران

10

بررسی نقش ICT در طرح ریزی دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیرا ریاضی شهر تهران

11

تاثیر شرایط یادگیری بر بازیابی نهان و آشکار کودکان و نوجوانان

12

مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 سال و بالاتر 21-35

13

بررسی میزان افسردگی دانشجویان با نگرش نسبت به امکانات موجود در محیط مراکز شبانه روزی تربیت معلم شهر تهران

14

بررسی ویژگیهای تجربی تحصیلی مدیران واحدهای آموزشی در انطباق با آیین نامه انتصاب مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمین آنها

15

بررسی و مقایسه نگرش متخصصان تعلیم و تربیت و طراحان و مجریان آموزش و پرورش نسبت به پدیده نخبه پروری

16

هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه سلامت عمومی بین دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران

17

بررسی نگرش کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر تهران درباره وضعیت بهسازی سازمانی در مناطق آموزش و پرورش تهران و رابطه آن با بهره وری

19

رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

20

بررسی آگاهی مدیران مدارس نسبت به مبانی روانشناختی پدیدائی رفتار دینی

22

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و نظام ارزشی آنها با ارزشهای نوجوانان با تاکید بر ارزشهای مذهبی و عمل به رفتار مذهبی

23

رابطه اختلالات سلوک با اختلالات یادگیری

24

مقایسه نگرش مدیران و دبیران دبیرستان به مدیریت مشارکتی و عوامل بازدارنده آن

25

بررسی راههای تقویت مبانی اسلامی در مدارس

26

مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 و بالاتر 21-35

27

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و اثر بخشی آنها در مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضائی فیدلر در سال تحصیلی 81-80

28

تاثیر خود ارزیابی به افزایش انگیزه مثبت در یادگیری زبان انگلیسی

29

هنجارسازی،ساختاریابی و اعتبار یابی پرسشنامه ترس از موفقیت

30

بررسی شیوه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

31

بررسی ویژگیهای نظام سالی و واحدی از دیدگاه مدیران و دبیران شهر تهران

32

رابطه بین سبکهای اسنادی ، انگیزه پیشرفت ، اضطراب بر پیشرفت تحصیلی

33

بررسی رابطه بین ضعف عملکرد نظام اجتماعی و احساس بی هویتی اجتماعی نوجوانان و گرایش آنان به الگوهای فرهنگ غربی

34

آزمون تئوری اقتضائی فیدلر در دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

35

بررسی رابطه خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان پسرانه پایه سوم مدارس راهنمایی شهر تهران

36

تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه این راهبردها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

37

مقایسه اثر بخشی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی با مدیران فاقد مدرک مدیریت آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران

39

بررسی تاثیر جهش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بر پیشرفت یا افت تحصیلی آنان در سال های بعد از جهش

40

سنتز مواد درشت منفذ (pore) با چهارچوب ریز منفذ بلوری با تکیه بر زئولیتها و زئولیت مانندها

42

بررسی تاثیر ویژگیهای فراگیران ، معلمان و ساختار اداری بر موفقیت تحصیلی فراگیران مدارس راهنمایی بزرگسالان از دیدگاه فراگیران ، معلمان و مدیران مدارس در شهر تهران

43

بررسی درجه تطابق دانش آموزان کم شنوای تلفیقی و مقایسه آن با همکلاسان عادی در مدارس ابتدایی شهر تهران سال 85-84

44

مقایسه باورهای خود کارآمدی دانش آموزان پسر شاخه های نظری و فنی و حرفه ای شهر تهران

45

بررسی اعتبار و هنجاریابی آزمون استعداد مکانیکی تست D.A.T ( تست استعدادهای چندگانه )

46

بررسی تاثیر دوره های آموزش مداوم بر میزان خود آموزی فراگیران شرکت کننده در نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1383 از دیدگاه آنان

48

بررسی رابطه بین راهبردهای ردیابی، خلاقیت و جنسیت در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی منطقه 12 تهران

49

بررسی تاثیر دوره های آموزشی اقدام پژوهی ( معلم پژوهنده ) بر رویکرد معلمان به پژوهش

50

بررسی رابطه نگرش ریاضی ، باور خود کارآمدی ریاضی و انتظار عملکرد ریاضی در دختران و پسران اول دبیرستان

51

بررسی وضعیت اشتغال و تحصیل فارغ التحصیلان شاخه فنی و حرفه ای نظام جدید دختران شهر تهران طی سال های 1373 الی 1379

52

سلامت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی

53

بررسی رابطه رجحان شغلی و رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه مناطق 2 و 13

54

مقایسه عملکرد دانش آموزانادامه مطلب
بازدید : 27
برچسب ها: دانش آموزان ,شهر تهران ,پیشرفت تحصیلی ,تحصیلی دانش ,رابطه بین ,آموزان دختر ,ابتدایی شهر ,عوامل موثر ,تاثیر آموزش ,عزت نفس ,متوسطه شهر ,بررسي رابطه ,پرورش شهر ,اثر بخشی ,پيشرفت تحصيلي ,مدیران مدارس ,آموزان پسر ,ضمن خدمت ,مقطع متوسطه ,اجتماعی دانش ,آموزش ضمن ,دیدگاه دبیران ,مدارس متوسطه ,مدارس ابتدایی ,فارغ التحصیل ,هنجاریابی آزمون ,آموزان پایه ,یادگیری دانش ,بررسي عوامل ,آموزان سال ,بررسي ميزان ,آموزان دوره ,دبیرستانهای دخترانه ,دخترانه شهر ,ویژگیهای شخصیتی ,عملکرد مدیران ,رضایت شغلی ,فرزند پروری ,مدیران فارغ ,کمک آموزشی ,پسر سال ,راهنمایی شهر ,دختر مقطع ,سبک مدیریت ,وسایل کمک ,آموزان مقطع ,رابطه خلاقیت ,مدارس راهنمایی ,سواد آموزی ,دبیرستانهای شهر ,دیدگاه معلمان ,سال تحصیلی ,انتخاب رشته ,مدیریت مشارکتی ,برنامه درسی ,افت تحصیلی ,دانش آموزان دختر ,تحصیلی دانش آموزان ,پیشرفت تحصیلی دانش ,اجتماعی دانش آموزان ,دانش آموزان پایه ,یادگیری دانش آموزان ,دانش آموزان دوره ,دانش آموزان مقطع ,مدیران فارغ التحصیل ,آموزان دختر پایه ,دانش آموزان مدارس ,نهضت سواد آموزی ,آموزان دختر مقطع ,معیارهای همسر گزینی ,خلاقیت دانش آموزان ,مقایسه پیشرفت تحصیلی ,پيشرفت تحصيلي دانش ,مراکز تربیت معلم ,دانش آموزان عادی ,رضایت شغلی دبیران ,دانش آموزان ابتدایی ,دانش آموزان دبیرستانهای ,اثر بخشی مدیران ,بین دانش آموزان ,

هنرستانهای بزرگسالان تهران


موضوعات جهت نوشتن طرح تحقیق

1

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران

2

بررسی رابطه دانش فرا شناخت اخلاقی با استدلال و رفتار اخلاقی در بین دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران

3

بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

4

بررسی شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با هوش و تعامل عاطفی والد و کودک عزت نفس منبع کنترل و ویژگیهای شخصیتی ( درون گرایی و برون گرایی )

5

بررسی ارتبط بین خودگوئی های درونی و سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی در دختران مراکز پیش دانشگاهی منطقه 2 و سنجش تاثیر آموزش خودگوئی های تسهیل کننده بر سازگاری آنان

6

ارزشیابی محتوای سی دی های آموزشی درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس اهداف شناخت مصوب وزارت آموزش و پرورش و استانداردهای طراحی چند رسانه ای آموزشی از نظر معلمین پایه دوم ابتدایی منطقه 14 تهران در سال 86-85 

7

بررسی رابطه تست ولز با متغیرهای آنتروپومتریک و آزمون های انعطاف پذیری - فرهاد دریانوش

8

طرح بررسی میزان شیوع و علل آسیبهای ورزشی دانشجویان دختر

9

بررسی عملی بودن ، اعتبار ، روائی و هنجاریابی مقیاس انگیزه پیشرفت در دبیرستانهای دولتی شهر تهران

10

بررسی نقش ICT در طرح ریزی دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیرا ریاضی شهر تهران

11

تاثیر شرایط یادگیری بر بازیابی نهان و آشکار کودکان و نوجوانان

12

مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 سال و بالاتر 21-35

13

بررسی میزان افسردگی دانشجویان با نگرش نسبت به امکانات موجود در محیط مراکز شبانه روزی تربیت معلم شهر تهران

14

بررسی ویژگیهای تجربی تحصیلی مدیران واحدهای آموزشی در انطباق با آیین نامه انتصاب مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمین آنها

15

بررسی و مقایسه نگرش متخصصان تعلیم و تربیت و طراحان و مجریان آموزش و پرورش نسبت به پدیده نخبه پروری

16

هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه سلامت عمومی بین دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران

17

بررسی نگرش کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر تهران درباره وضعیت بهسازی سازمانی در مناطق آموزش و پرورش تهران و رابطه آن با بهره وری

19

رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

20

بررسی آگاهی مدیران مدارس نسبت به مبانی روانشناختی پدیدائی رفتار دینی

22

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و نظام ارزشی آنها با ارزشهای نوجوانان با تاکید بر ارزشهای مذهبی و عمل به رفتار مذهبی

23

رابطه اختلالات سلوک با اختلالات یادگیری

24

مقایسه نگرش مدیران و دبیران دبیرستان به مدیریت مشارکتی و عوامل بازدارنده آن

25

بررسی راههای تقویت مبانی اسلامی در مدارس

26

مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 و بالاتر 21-35

27

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و اثر بخشی آنها در مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضائی فیدلر در سال تحصیلی 81-80

28

تاثیر خود ارزیابی به افزایش انگیزه مثبت در یادگیری زبان انگلیسی

29

هنجارسازی،ساختاریابی و اعتبار یابی پرسشنامه ترس از موفقیت

30

بررسی شیوه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

31

بررسی ویژگیهای نظام سالی و واحدی از دیدگاه مدیران و دبیران شهر تهران

32

رابطه بین سبکهای اسنادی ، انگیزه پیشرفت ، اضطراب بر پیشرفت تحصیلی

33

بررسی رابطه بین ضعف عملکرد نظام اجتماعی و احساس بی هویتی اجتماعی نوجوانان و گرایش آنان به الگوهای فرهنگ غربی

34

آزمون تئوری اقتضائی فیدلر در دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

35

بررسی رابطه خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان پسرانه پایه سوم مدارس راهنمایی شهر تهران

36

تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه این راهبردها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

37

مقایسه اثر بخشی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی با مدیران فاقد مدرک مدیریت آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران

39

بررسی تاثیر جهش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بر پیشرفت یا افت تحصیلی آنان در سال های بعد از جهش

40

سنتز مواد درشت منفذ (pore) با چهارچوب ریز منفذ بلوری با تکیه بر زئولیتها و زئولیت مانندها

42

بررسی تاثیر ویژگیهای فراگیران ، معلمان و ساختار اداری بر موفقیت تحصیلی فراگیران مدارس راهنمایی بزرگسالان از دیدگاه فراگیران ، معلمان و مدیران مدارس در شهر تهران

43

بررسی درجه تطابق دانش آموزان کم شنوای تلفیقی و مقایسه آن با همکلاسان عادی در مدارس ابتدایی شهر تهران سال 85-84

44

مقایسه باورهای خود کارآمدی دانش آموزان پسر شاخه های نظری و فنی و حرفه ای شهر تهران

45

بررسی اعتبار و هنجاریابی آزمون استعداد مکانیکی تست D.A.T ( تست استعدادهای چندگانه )

46

بررسی تاثیر دوره های آموزش مداوم بر میزان خود آموزی فراگیران شرکت کننده در نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1383 از دیدگاه آنان

48

بررسی رابطه بین راهبردهای ردیابی، خلاقیت و جنسیت در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی منطقه 12 تهران

49

بررسی تاثیر دوره های آموزشی اقدام پژوهی ( معلم پژوهنده ) بر رویکرد معلمان به پژوهش

50

بررسی رابطه نگرش ریاضی ، باور خود کارآمدی ریاضی و انتظار عملکرد ریاضی در دختران و پسران اول دبیرستان

51

بررسی وضعیت اشتغال و تحصیل فارغ التحصیلان شاخه فنی و حرفه ای نظام جدید دختران شهر تهران طی سال های 1373 الی 1379

52

سلامت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی

53

بررسی رابطه رجحان شغلی و رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه مناطق 2 و 13

54

مقایسه عملکرد دانش آموزانادامه مطلب
بازدید : 20
برچسب ها: دانش آموزان ,شهر تهران ,پیشرفت تحصیلی ,تحصیلی دانش ,رابطه بین ,آموزان دختر ,ابتدایی شهر ,عوامل موثر ,تاثیر آموزش ,عزت نفس ,متوسطه شهر ,بررسي رابطه ,پرورش شهر ,اثر بخشی ,پيشرفت تحصيلي ,مدیران مدارس ,آموزان پسر ,ضمن خدمت ,مقطع متوسطه ,اجتماعی دانش ,آموزش ضمن ,دیدگاه دبیران ,مدارس متوسطه ,مدارس ابتدایی ,فارغ التحصیل ,هنجاریابی آزمون ,آموزان پایه ,یادگیری دانش ,بررسي عوامل ,آموزان سال ,بررسي ميزان ,آموزان دوره ,دبیرستانهای دخترانه ,دخترانه شهر ,ویژگیهای شخصیتی ,عملکرد مدیران ,رضایت شغلی ,فرزند پروری ,مدیران فارغ ,کمک آموزشی ,پسر سال ,راهنمایی شهر ,دختر مقطع ,سبک مدیریت ,وسایل کمک ,آموزان مقطع ,رابطه خلاقیت ,مدارس راهنمایی ,سواد آموزی ,دبیرستانهای شهر ,دیدگاه معلمان ,سال تحصیلی ,انتخاب رشته ,مدیریت مشارکتی ,برنامه درسی ,افت تحصیلی ,دانش آموزان دختر ,تحصیلی دانش آموزان ,پیشرفت تحصیلی دانش ,اجتماعی دانش آموزان ,دانش آموزان پایه ,یادگیری دانش آموزان ,دانش آموزان دوره ,دانش آموزان مقطع ,مدیران فارغ التحصیل ,آموزان دختر پایه ,دانش آموزان مدارس ,نهضت سواد آموزی ,آموزان دختر مقطع ,معیارهای همسر گزینی ,خلاقیت دانش آموزان ,مقایسه پیشرفت تحصیلی ,پيشرفت تحصيلي دانش ,مراکز تربیت معلم ,دانش آموزان عادی ,رضایت شغلی دبیران ,دانش آموزان ابتدایی ,دانش آموزان دبیرستانهای ,اثر بخشی مدیران ,بین دانش آموزان ,